Skip to content

Artburo Limburg | Theaterproducties


[2016] Tot de Stilte erop volgt

[2016] Tot de Stilte erop volgt

Over menselijke wilskracht en wetenschappelijke mogelijkheden, over illusie en de maakbare zelf.

Tijdens een vergadering van de Europese Commissie begaat een succesvolle politica een geluidsongeluk. Een technisch mankement in de geluidapparatuur veroorzaakt een plotse oorverdovende piep in haar hoofdtelefoon. Een acute vorm van de ernstige gehoorziekte tinnitus is het gevolg.
Zowel via de medische als via een persoonlijke weg gaat de politica deze allesoverheersende ‘ziekte’ te lijf. Onder druk van naderende verkiezingen moet ze een ultieme keuze maken: ondergaat ze een risicovolle hersenoperatie om haar politieke carrière te redden of kiest ze voor een ander leven, een leven zonder politieke identiteit.

Medische vooruitgang zorgt ervoor dat steeds meer fysieke en psychische problemen met een bezoek aan de dokter kunnen worden verholpen. De mens is hierdoor steeds minder genoodzaakt om naar lichamelijke signalen te luisteren. Deze ontwikkeling vormt het vertrekpunt voor Tot de Stilte erop volgt. Een voorstelling die gaat over de wijze waarop mensen het leven naar hun hand proberen te zetten, de risico’s die ze hiervoor nemen en de grenzen die ze opzoeken. Over menselijke wilskracht en wetenschappelijke mogelijkheden, over illusie en de maakbare zelf.

concept, tekst en spel: Els Roobroeck
muziek: Han Stubbe
video: Pieter Geenen
coach en eindregie: Yamina Takkatz
productie: José Schuringa
techniek: Frank Hardy
foto: Mirjana Vrbaski
coach tekstschrijven: Mireille Geus
marketing en communicatie: Anne Houwing / Adrienne Peters
zakelijke leiding: Benoît Vanraes
vormgeving: studio PURE
Producent: Art Buro Limburg
Co-producenten: C-mine, TAKT Dommelhof, Festival CEMENT, Cultura Nova

met de steun van: SoAP, Fonds Podiumkunsten, Vlaamse Overheid, STROOM / Provincie Limburg (BE), Provincie Limburg (NL), Gemeente Maastricht

met dank aan: Eddie Guldolf, Bart Alders, Hugo Bergs

 

Compagnie Covar

Cie. Covar (voluit: Compagnie Covar) is een nieuw Vlaams/Nederlands muziektheatergezelschap. Het gezelschap laat spel, elektronische muziek en videoprojecties samenkomen, waarin elk afzonderlijk element een opzichzelfstaande en verdiepende laag vormt. Cie. Covar maakt beeldende vertalingen van menselijke en maatschappelijke vraagstukken.
De artistieke kern van het gezelschap wordt gevormd door theatermaker Els Roobroeck en muzikant/componist Han Stubbe (DAU). Tot de Stilte erop volgt is de eerste voorstelling die Els en Han onder de vlag van Cie. Covar maken en is de eerste in een reeks van drie voorstellingen waarin het gezelschap het menselijk handelen bij tegenslag onderzoekt en een ode brengt aan de veerkracht en het vermogen van de mens om met tegenslagen om te gaan.

In eerdere samenwerkingen maakten Roobroeck en Stubbe onder andere de succesvol onthaalde voorstelling Medea Redux. De pers over Medea Redux:

“Een duizelingwekkend knappe voorstelling, hier zijn jonge makers aan het werk die welbewust nieuwe wegen zoeken én vinden, zonder concessies of gemakzucht. Dat getuigt in deze tijd van moed.” Kester Freriks, NRC Handelsblad.